All Stars Hellegat

Jaja, daar is'm! Op 1 november 2013 werd Thor Mans geboren, kleine broer van grote zus Zahra en de langverwachte manspersoon in de familie. Enkele dagen voor de voorziene datum en op een ietwat ongepast moment, klopte Thor met zijn hamer op de poort ten teken dat hij er zo spoedig mogelijk uit wou. Mama Sofie gaf kort maar krachtig het beste van zichzelf en BOEM daar was hij dan. 51 cm groot, 3 kilo 550gr zwaar en roze als een biggetje. Iedereen in de wolken, mama en papa uiteraard, maar ook grote zus wist later op de dag met haar bewondering geen blijf.

Nu zijn we al 2 weken verder en Thor blijkt ook over een goed geluidsapparaat te beschikken dat hij ten ongepaste tijde wel eens wil laten schallen. Mama en papa maken daarom overuren met wandelen op de arm of de schouder en missen dus de nodige slaap. Evident quoi. Maar dat neemt niet weg dat de tijdelijke woonst die dit gezinnetje moet betrekken, overloopt van geluk. Zoveel zelfs dat het zich langs de brievenbus een weg naar buiten baant. Hoera, driewerf hoera!

Leave a Reply